Lompat ke isi utama
x
Student Exchange Oleh Auza Amrina Mahasiswi Teknik Kimia UNSYIAH

AUZA AMRINA, Mahasiswi Jurusan Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala, sedang ikut Program Pertukaran Pelajar di Fakulti Kejuruteraan Kimia Universiti Teknologi MARA, melaporkan dari Kuala Lumpur, Malaysia

Student Exchange Oleh Muhammad Zhafran Mahasiswa Teknik Kimia UNSYIAH

MUHAMMAD ZHAFRAN, Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sedang mengikuti Program Pertukaran Pelajar di Universiti Teknologi MARA, melaporkan dari Shah Alam, Malaysia

Kegiatan Spiritual Training

“Berkontribusi Membangun Mimpi Yang Bermakna(Benzena)

Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia

Universitas Syiah Kuala

Berlangganan 2018